CK01 Náměstí Svornosti (před r. 1893/2007)

Na starém obrázku náměstí Svornosti si můžeme všimnout dvou starších domů, které v roce 1893 nahradila moderní budova České spořitelny. Z kostela sv. Víta, který se hrdě tyčí na staré fotografii, zbyla na nové pouze špička jeho věže, která je již přestavěna do novogotického slohu. Nemůžeme si nevšimnout nového štítu u budovy za Mariánským (morovým) sloupem. Všechny budovy jsou zrestaurované, některé s novým cimbuřím a opravenými štíty.

CK01 Stadtplatz Svornosti (der Eintracht)

Auf dem alten Bild des Stadtplatzes Svornosti können wir zwei alte Häuser sehen, die 1893 durch das moderne Gebäude der tschechischen Sparkasse ersetzt wurden. Von der Kirche St. Veit, die auf dem alten Foto stolz emporragt, blieb auf dem neuen nur die Turmspitze übrig, die schon im neugotischen Stil umgebaut ist. Wir können nicht einmal den neuen Giebel des Gebäudes hinter der Mariensäule (Pestsäule) übersehen. Alle Gebäude sind restauriert, einige mit neuen Mauerzacken und instandgesetzten Giebeln.