CK04 Panoramatický pohled na zámek a město (kolem r. 1910/2007)

Na starší fotografii si všimneme děl, která vypouštějí dým, jenž zakrývá části stromů. Stromy jsou na druhém obrázku bez listí a můžeme si zámek lépe prohlédnout. Na nové fotografii je také lampa, která na starém snímku není.

Dnes už se z vyhlídkové terasy pod zámeckou zahradou nestřílejí salvy z kanónů, zato tu cvakají spouště Cannonů. Nejzajímavější na téhle fotografii není asi ona samotná, ale spíše její focení, při kterém jsme zjistili, že náš spolužák umí anglicky, když na otázku jedné anglické turistky „Do you speak english" odpověděl sebejistě „ Yes, do you speak english !!!"

CK04 Panoramablick auf das Schloss und die Stadt (um 1910/2007)

Auf der älteren Fotografie sehen wir Kanonen, die Rauch ablassen, der zum Teil die Bäume verschleiert. Die Bäume haben auf dem zweiten Bild keine Blätter und wir können das Schloss besser sehen. Auf dem neuen Foto ist auch eine Lampe, die es auf dem alten Foto nicht gibt.

Heute werden von der Aussichtsterrasse unter dem Schlossgarten keine Kanonensalven, aber dafür Fotos mit Cannon-Kameras geschossen. Das Interessanteste an diesem Foto ist wohl nicht das Foto selbst, sondern wie wir es gemacht haben. Wir haben dabei festgestellt, dass unser Mitschüler Englisch sprechen kann, als er auf die Frage einer englischen Touristin „ Do you speak english" selbstbewusst geantwortet hat: „Yes, do you speak english !!!"