VB08 Vyšší Brod, Hrudkov

Budovy bývalé léčebny tuberkulózy a respiračních onemocnění jsou v současné době nevyužívány a postupně chátrají. Oplocený areál zarůstá vegetací. O tom, že stromům se tady opravdu daří, se může přesvědčit každý. Stačí si jen povšimnout, jak se malý vrbový proutek (v levé části staré fotografie) proměnil ve vzrostlou vrbu. Oba snímky přitom časově dělí méně než 50 let.

 

Vyšší Brod, Hrudkov (Hohenfurt, Ruckendorf)

Die Gebäude des ehemaligen Sanatoriums für Tuberkulose und Atemwegserkrankungen sind derzeit ungenutzt und verfallen allmählich. Das eingezäunte Areal ist mit Vegetation bewachsen. Davon, dass die Bäume hier gut gedeihen, können sich alle überzeugen. Sie können sehen, wie die kleine Weidenrute (links auf dem alten Foto) zu einer hochgewachsenen Weide wurde. Die beiden Bilder sind dabei weniger als 50 Jahre voneinander getrennt.