VB01 Vyšší Brod

Pohled na Vyšší brod z Kraví hory. Ze snímků je na první pohled patrné, jakými změnami prošlo město i jeho okolí v posledních sto letech. Dvě dříve samostatné části, z nichž jednu tvořil cisterciácký klášter s okolními budovami a druhou domy seskupené kolem náměstí, jsou nyní propojeny souvislou zástavbou. Změnil se i charakter využití krajiny - původně zemědělské plochy nahradil lesní porost.

VB01 Vyšší Brod (Hohenfurt)

Blick auf Vyšší Brod vom Kuhberg aus. Von der Aufnahme ist es auf den ersten Blick klar, welche Änderungen die Stadt und deren Umgebung in den letzten hundert Jahren durchgemacht haben. Zwei früher selbständige Teile, der erste war das Zisterzienserkloster mit den umliegenden Gebäuden und der zweite waren die um den Platz gekuppelten Häuser, sind jetzt durch eine zusammenhängende Bebauung verbunden. Auch der Charakter der Landschaftsnutzung hat sich geändert - die ursprünglich landwirtschaftlichen Flächen wurden durch einen Wald ersetzt.