Spårvägen har funnits i Norrköping sedan 1904, den invigdes 10 mars 1904. Invigningen gick bra men redan andra dagen fick man problem då trafiken fick ställas in på grund av snöväder. När Norrköping invigde sin första spåvagn fanns det spåvägar i Stockholm, Göteborg och Helsingborg. Även om invigningen blev 1904 så fanns det planer på ång- eller hästspårvagn redan 1880 eftersom några privatpersoner ville starta detta.  Busstrafiken kom på 1920-talet. Än idag är det bussar och spårvagnar som utgör kollektivtrafiken i staden. I mer än 100 år har Norrköping haft spårvagnar och är en av få städer i Sverige som har spårvagnar.

Många människor använder sig av spårvagnar dagligen och de är väl anpassade så att alla kan åka med den. Förarna är utbildade och hjälper till om någon passagerare behöver hjälp. Idag byggs spåvägen ut och i oktober 2010 invigdes spårvägen till Hageby. Planen är att under 2011 ska spårvägen gå vidare från Hageby ända ut till Navestad. Väg och transportinstitutet har också genomför olika utredningar om spårvägen skulle kunna gå till Linköping, Söderköping och Finspång.

Norrköpings spårvagnsnät trafikeras av två linjer, nr 1 och nr 2. Ungefär hälften av de som åker med kollektivtrafiken i Norrköping åker med spårvagnarna. Spårvagnarna är miljövänliga och drivs av förnybar el som kommer från Norrköpings vattenkraftverk. Eftersom spårvagnarna inte ger några utsläpp vill man satsa på och bevara spårvägen.

 

 

 

Källa: www.norrkoping.se

Källa bilder: http://home.swipnet.se/~w-58425/nysida.htm, http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.trainnews.se/templates/b3002/images-norrkopingssparvagn% 

AV: Cornelia Öberg