Från början handlade områden runt Hageby om stora markområden som Norrköpings stad hade köpt in år 1910. Det var år 1912 som staden erbjöds att köpa gårdarna Hageby och Wallby i St: Johannessocken. Erbjudandet kom från en änkefru Kinnander. Totalt rörde det sig om 170 tunnland åkrar, en gärd och skog som köptes in för 60 000 kronor. Då var gårdarna en lantlig idyll, långt utanför stadskärnan, med flera andra gårdar i närheten. Exempelvis Ljura gård. Vid St: Johannes kyrka låg egna Hem- och tobaksladorna och mot själva stan var det öppna fält ända in till Adelsgärdet och bebyggelsen på söder.

Drygt 40 år senare började den gamla sockenmarken att exploateras. Våren 1954 upplät Norrköpings stad marken till Hyresbostäder. Här skulle det byggas moderna bostäder. Drygt 20 år tidigare hade stiftelsen Solgårdar börjat bygga barnrikehus runt om i Norrköping. Då rörde det sig om ett kategoritänkande, där barnrika familjer packades samman på små ytor. Hyresbostäders bostadsområden på Såpkullen och framför allt Ljura kom att bli moderna varianter av detta tänk.
I Ljura handlade det om ett område med ljusa och rymliga flerfamiljsbostäder. Bilarna fick en undanskymd roll. Planeringen av Ljura hade istället redan från början utgått från gemensamma parkanläggningar och mängder med lekplatser. En planering, som vidareutvecklades senare i Hageby.De första husen började uppföras 1965 längs Vrinnevigatan i det som kallades Norra Hageby.
Här återfanns bostadshusen Boda och Ståthöga som revs efterhand. När Hyresbostäder började bygga hade redan privata byggherrar som Birger Andersson uppfört radhus längst upp på samma gata. Sakta, men säkert, växte den nya bebyggelsen fram. En bit upp på Vrinnevigatan anlades ett litet torg med affärer i bottenplanen. Ett större centrum fanns redan på planeringsstadiet och det förde med sig att det inte blev så många affärer i Norra Hageby.
I slutet av 50-talet uppfördes höghusen längs Bäckgatan, som fick sitt namn efter den bäck som gick genom området, ned mot Ljura bäck. Den första fasen av det nya bostadsområdet omfattade 945 lägenheter, där tonvikten hade lagts på tre rum och kök.
Efter Norra Hageby ökades takten. Nu byggdes det bostäder längs södra sidan av Söderköpingsvägen. Det nya var här att Hyresbostäder även började att uppföra radhus. Expansionen fortsatte sedan österut. Bland annat med Hageby centrum.
Till slut var en stor del av den tidigare sockenmarken under Wallby och Hageby förvandlad till det "nya" Norrköping.

Idag domineras Hageby av de flerfamiljshus som byggdes under 1950- och 1960-talen. Hageby har blivit en väldigt tätbefolkad del av Norrköping genom åren. Många byggnader, lekplatser, hus och även skolor renoveras ständigt för att Hageby hela tiden ska utvecklas.

 

Bildkälla: http://norrkoping7080.forum24.se/norrkoping7080-post-52.html

Textkällor: http://norrkoping7080.forum24.se/norrkoping7080-post-52.html
http://vagatro.wordpress.com/2011/03/02/historien-fortsatter-i-hageby/
http://www.nuochda.se/

 

Av: Jenny Eriksson och Sara Larsson.