Det här huset byggdes år 1865. Det var till för ålderdomshem från år 1865 till 1950. 1950 byggdes ett nytt ålderdomshem. Nu är det boningshus. Huset är byggt av: Väggarna av timmerstockar, taket av tegelpannor och grunden av sten. Huset är ombygt två gånger år 1907 och 1920. Huset är moderniserat år 1948.

Gamla fotot är privat bild fotograf okänd.

Nya fotot taget 2013 av Amanda Pettersson.