OBEHOVÁ SÚSTAVA

Je to anatomická sústava u živočíchov a človeka pozostávajúca z cievnej sústavy tela, srdca, krvi a miazgyJej najdôležitejšia časť - sústava krvných ciev a srdce - sa označuje ako srdcovocievna sústava (kardiovaskulárny systém).


SRDCE
Srdce je mohutný dutý sval špeciálneho typu svaloviny. Je uložené v hrudníkovej dutine a je veľké ako päsť. Jeho hmotnosť je približne 300g. je rozdelené na pravú a ľavú predsieň, pravú a ľavú komoru.


ŽILY
Žily sú cievy, ktoré privádzajú prevažne odkysličenú krv do srdca. Sú časťou krvného obehu a spolu s tepnami, krvnými vlásočnicami a srdcom tvoria uzavretú srdcovocievnu sústavu. Žily nám môžu pripomínať slamky, káble alebo nitky.


TEPNY
Tepny sú cievy, v ktorých prúdi okysličnená krv smerom zo srdca. Majú pevné a pružné steny. Výnimkou sú pľúcne tepny, ktoré vedú odkysličenú krv z pravej komory dopľúc. Tlak krvi je v tepnách vysoký. Po poranení krv strieka. Steny tepien sa pri každom údere rozťahujú a sťahujú, to znamená že vzniká pulz - tep. Tepny sú uložené hlbšie a neobsahujú chlopne.

KRV
Krv je rôznorodá tekutina červenej farby, ktorá pozostáva z krvných buniek (biele krvinky, červené krvinky, krvné doštičky) a krvnej plazmy. Je to životne dôležitá tekutina, ktorá prúdi v krvných cievach.

 


SPRACOVALI: Rebeka Šajgalová,Daniela Imreová,Laura Parašínová 7.C