Tráviaca sústava a obehová sústava

 

SPOLOČNÉ MAJÚ: Tráviaca a obehová sústava vylučujú latky, obehová a tráviaca sústava sú v tele. Aj v tráviacej sustave aj v obehovej sa živiny prímaju difúziou. Každý živý tvor má obehovú aj tráviacu sústavu!

 

ODLIŠNÉ MAJÚ: Tráviaca sústava vylučuje stolicu a obehová vylučuje produkty látkoveho metabolizmu.

 

SPRACOVALI: Mirka Giertlová,Peter Loderer, Martin Auxt 7.C