Východné Slovensko je nepochybne oblasťou, ktorú sa oplatí navštíviť a spoznávať.

A drevené kostolíky iste patria k najzaujímavejším objektom záujmu turistov.

 

Drevené rímsko-katolícke a evanjelické kazateľské chrámy možno nájsť aj v iných častiach Slovenska, avšak drevené kostoly východného obradu na východnom Slovensku tvoria najpočetnejšiu skupinu.

 

Poloha Slovenska v strednej Európe, na križovatke vplyvov rôznych kultúr,

je nepochybne jedným z dôvodov vzniku originálnych objektov ľudovej architektúry svetového významu.

Tieto sakrálne stavby pochádzajú prevažne zo 17. až 18. storočia. Ich vznik je spojený s historickými, kultúrnymi, sociálnymi a prírodnými podmienkami, v ktorých tunajší ľud v tých časoch žil. Obyčajne boli postavené nad dedinou,

na ťažšie prístupných miestach. Jedinečná je ich konštrukcia. Na ich stavbu bol použitý najbežnejší a najdostupnejší materiál - drevo. Z neho bol vytvorený celý exteriér i interiér. Pôvodne sa pri stavbe nepoužívali žiadne kovové klince.

Na šindľových strechách so znakmi ľudovej architektúry sa nachádzajú rôzne tesársko-rezbárske geometrické ornamenty. Dekoráciu možno rozpoznať i vo forme ukladania šindľov, šalovacích dosák a líšt.

 

Každý kostolík je výnimočný, hoci majú niektoré spoločné črty. Charakteristickou pre tieto zrubové stavby je trojdielnosť priestoru (babinec, chrámová loď a svätyňa), ktorá symbolizovala svätú Trojicu. Súčasťou je i ikonostas, drevená stena s obrazmi oddeľujúca oltár od ostatnej časti chrámu.

Odlišnosť charakteru týchto sakrálnych stavieb sa dá prisúdiť postoju veriacich východného obradu ku svojej viere, ich väčšej spätosti s prírodou. Kostoly sú jednoduché, intímne. Hoci boli ľudia žijúci v týchto oblastiach chudobní, skromnosť, ktorá sa prejavila i pri stavbe kostolov, nebola jej dôsledkom. Vychádzala skôr z vyváženosti skutočných potrieb človeka a z jeho citu pre harmóniu s okolitým prostredím.

 

Vzhľadom na špecifické historické, politické, kultúrne, prírodné podmienky sa v minulosti vytvoril jednotný typ drevených chrámov východného obradu v severovýchodnej časti Slovenska, v bojkovskej oblasti Zakarpatskej Rusi i lemkovskej oblasti Poľska.

Zoznam drevených kostolíkov (Prešovský kraj):

 

»  Kostol archanjela Michala, Uličské Krivé (okr. Snina)

»  Kostol archanjela Michala, Topoľa (okr. Snina)

»  Kostol archanjela Michala, Ruský Potok (okr. Snina)

»  Kostol sv. Bazila Veľkého, Kalná Roztoka (okr. Snina)

»  Kostol sv. Bazila Veľkého, Hrabová Roztoka (okr. Snina)

»  Kostol archanjela Michala, Inovce (okr. Sobrance)

»  Kostol sv. Mikuláša, Ruská Bystrá (okr. Sobrance)

»  Kostol sv. Mikuláša, Bodružal (okr. Svidník)

»  Kostol Ochrany Bohorodičky, Miroľa (okr. Svidník)

»  Kostol archanjela Michala, Príkra (okr. Svidník)

»  Kostol archanjela Michala, Šemetkovce (okr. Svidník)

»  Kostol Ochrany Bohorodičky, Korejovce (okr. Svidník)

»  Kostol Zosnutia Bohorodičky, Hunkovce (okr. Svidník)

»  Kostol sv. Bazila Veľkého, Krajné Čierno (okr. Svidník)

»  Kostol sv. Paraskievy, Dobroslava (okr. Svidník)

»  Kostol Ochrany Bohorodičky, Nižný Komárnik (okr. Svidník)

»  Kostol archanjela Michala, Ladomirová (okr. Svidník)

»  Kostol sv. Paraskievy, Potoky (okr. Stropkov)

»  Kostol sv. Lukáša, Brežany (okr. Prešov)

»  Kostol Ochrany Bohorodičky, Jedlinka (okr. Bardejov)

»  Kostol Stretnutia Pána so Simeonom, Kožany (okr. Bardejov)

»  Kostol evanjelistu Lukáša, Krivé (okr. Bardejov)

»  Kostol sv. Lukáša, Tročany (okr. Bardejov)

»  Kostol archanjela Michala, Frička (okr. Bardejov)

»  Kostol sv. Kozmu a Damiána, Lukov-Venécia (okr. Bardejov)

»  Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Hraničné (okr. Stará Ľubovňa)

»  Kostol sv. Paraskievy, Vyšná Polianka (okr. Bardejov)

»  Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky (Panny Márie Ochrankyne), Varadka (okr. Bardejov)

 

Niektoré drevené kostolíky boli presťahované do skanzenov:

»  skanzen Bardejovského múzea v Bardejovských kúpeľoch,

»  skanzen Šarišského múzea vo Svidníku,

»  skanzen Vihorlatského múzea v Humennom,

»  skanzen Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni,

»  areál Východoslovenského múzea v Košiciach.