Vybována v roce 1942 z haleřového fondu Škodových závodů v Plzni jako rekreační zařízení pro zaměstnance. Po válce využívána jako LDN a později jako dětská léčebna ortopedických vad (ozdravovana). Od 1.8.1999 slouží jako školící a rekreační středisko Parlamentu ČR.

V některých pramenech uvedeno dokončení stavby rok 1947.

https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/handle/11025/2394/Diplomova%20prace%20Svugerova.pdf?sequence=1 (str. 41)