Produktový balíček KZS

Content management systém Krajina za školou
Online vzdělávací nástroj, který vám umožní vytvářet a publikovat multimediální výukové a prezentační materiály. Systém umožňuje tvorbu vícejazyčných verzí materiálů. Stránky www.krajinazaskolou.cz fungují také jako galerie vzdělávacích materiálů pro potřebu výuky na základních a středních školách.

eLearningový kurz
Jako součást projektu získáte eLearningový kurz, který vás pečlivě připraví na úspěšné realizování všech částí projektu. Společným cílem poskytovatelů této výukové metody a učitelů je, aby popisované činnosti realizovali sami žáci. Proto je potřeba žáky efektivně vést a motivovat. S tímto krokem vám pomůže náš kurz založený na technologii simulačního coachingu.

Metodika
Součástí balíčku bude i tištěná verze metodiky, která velmi podrobně seznamuje se všemi kroky a nástrahami projektu.

Grafický program
Abyste mohli dvojice fotografií připravit pro kvalitní prolínání snímků, budete potřebovat grafický nástroj. V rámci balíčku produktů získáte školní multilicenci programu Zoner Photo Studio 8 Professional. Zde můžete snímky připravit k prolínání, barevně tónovat, resizovat a také stranově upravit.

Výstava
Z materiálů, které připraví studenti vaší školy, vám vyrobíme samostojnou, mobilní, lehkou a nerozbitnou výstavu, se kterou se můžete prezentovat široko daleko. Můžete spojit více výstav různých škol a připravit tak pro veřejnost zajímavou regionální instalaci.

Kniha
Ze stejných materiálů, z jakých vznikne výstava, budeme připravovat každý rok tzv. „ročenku“ - tedy knihu, která bude spojovat výsledky výzkumu škol v daném školním roce. V této „ročence“ budou zahrnuty vaše snímky a texty. V rámci projektu získáte i tuto knihu zdarma v dostatečném počtu kopií.

Online eLearning Škola za školou
Součástí projektu je i Škola za školou, kterou můžete využít pro výuku všech předmětů na základní škole a pro výuku společenskovědního a přírodovědného základu na středních školách. Navíc je zde obsažena i látka obchodních akademií a středních ekonomických škol.
Škola za školou funguje jako distribuce výukových modulů Krajina za školou na větší množství škol. Tyto výukové materiály budou zařazeny do učebnic a budou tak dostupné všem participujícím školám.

CD - ROM
Školy mohou v rámci projektu také získat offline verzi projektů uveřejněných na www.krajinazaskolou.cz a také prezentační ozvučený materiál.

Budoucnost projektu KZS
Proč by se změny krajiny, kultury, klimatu měly pozorovat pouze v ČR? V dnešním světě je zachování kulturní a přírodní diverzity základním úkolem. Tento projekt v planetárním měřítku může pomoci spontánnímu zájmu o pozorování přírodních i kulturních dějů, a vytvořit tak celosvětovou databázi dat o vývoji krajiny, kultury, civilizace a přírody v jejich vzájemných interakcích.

Společnost Centre for Modern Education (CZ), s.r.o., provozovatel www.krajinazaskolou.cz založila pobočky ve Velké Británii, v Německu, Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Týmy zajišťující průzkum trhu ověřují, zda je projekt Krajina za školou převoditelný i do sociokulturních prostředí jiných států Evropy.

Spolupráce těchto poboček začíná fungovat pro projekty škol v rámci programu Interreg IIIa. Pomáháme školám sepisovat přeshraniční projekty.