Krajina za školou pro školy
Možnosti zapojení základních a středních škol do projektu.

Krajina za školou pro zájmová sdružení
Sdružení zabývající se volnočasovými aktivitami se také mohou stát nositeli projektu.

Krajina za školou pro krajské úřady a další instituce
Pokud by se tento způsob projektového vyučování líbil na krajské úrovni odborníkům ze školských odborů, je možné zahájit spolupráci na lokalizaci projektu v konkrétních krajích.