Zájmová sdružení

Projekt Krajina za školou mohou samozřejmě realizovat děti sdružené do klubů volnočasových aktivit. Příkladem mohou být ekologická sdružení, mládežnické organizace, muzea či různé místní spolky. Pokud byste v rámci takové organizace chtěli projekt s dětmi zkusit, budou pro vás platit obdobné podmínky a ceny jako pro školy.