Další partneři

Do projektu Krajina za školou by ráda vstoupila tato další sdružení či organizace. Každý z těchto partnerů pomůže rozšířit možnosti a výstupy našeho projektového záměru.
Pokud máte pocit, že byste také mohli přispět svým kreativním vkladem, určitě se s vámi rádi setkáme.

Občanské sdružení Přátelé Šumavy

Národní park Šumava

Krkonošský národní park

Šumavské muzeum Sušice

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER

Kuprospěchu, o.p.s.

Klub za krásné Karlovarsko

Město Litoměřice

CHKO České Středohoří